หอเกียรติยศ - เวิลด์ 123

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 1000 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Kreiz
วันที่ 29.03.2022 เวลา 04:54

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Kreiz
วันที่ 27.01.2022 เวลา 05:29

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Kreiz
วันที่ 29.12.2021 เวลา 23:15

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Kreiz
วันที่ 17.12.2021 เวลา 02:59

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
The Black Panther
วันที่ 02.11.2021 เวลา 23:16

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000.000 คะแนน
Kreiz
วันที่ 28.03.2022 เวลา 10:40

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
Kreiz
วันที่ 05.02.2022 เวลา 09:49

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
Kreiz
วันที่ 22.12.2021 เวลา 19:10

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
DARKHEART
วันที่ 05.11.2021 เวลา 19:58

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 100.000.000
Goddess Bestla
วันที่ 06.02.2022 เวลา 06:23

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
WarDog
วันที่ 13.01.2022 เวลา 21:04

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
WarDog
วันที่ 20.12.2021 เวลา 21:00

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
CoolAsIce
วันที่ 04.11.2021 เวลา 00:54

รางวัลประจำวันจาก 2022-05-24

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

ผู้สนับสนุนประจำวัน
Gordon Ramsay

นักปล้นสะดมประจำวัน
Goddess Bestla

นักปล้นสะดมประจำวัน
B-RAN

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน